Wettelijke waarschuwing

Juridische kennisgeving

Overeenkomstig de informatieplicht vervat in artikel 10 van Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel (LSSICE), informeert de eigenaar van de website u over het volgende:

  • Bedrijfsnaam: Wilde & Guerra Property S.L
  • FISCAAL NUMMER: B97600100
  • Adres: C/ Pintor Sorolla, 4, Bajo , 46192 – Montserrat (Valencia)

Wilde & Guerra Property S.L. aanvaardt, binnen de door de wet gestelde grenzen, geen aansprakelijkheid voor het gebrek aan waarheidsgetrouwheid, volledigheid, actualiteit en juistheid van de gegevens of informatie op haar webpagina’s.
De inhoud en informatie binden Wilde & Guerra Property S.L. niet, noch vormen zij opinies, advies of juridisch advies van welke aard dan ook, aangezien zij louter ter informatie worden aangeboden.

De internet pagina’s van Wilde & Guerra Property S.L. kunnen links bevatten naar andere pagina’s van derden die Wilde & Guerra Property S.L. niet kan controleren. Wilde & Guerra Property S.L. kan daarom geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de inhoud die op websites van derden kan verschijnen.

De teksten, beelden, geluiden, animaties, software en andere inhoud op deze website zijn het exclusieve eigendom van Wilde & Guerra Property S.L of haar licentiegevers. Elke handeling van transmissie, distributie, overdracht, reproductie, opslag of gehele of gedeeltelijke publieke mededeling moet de uitdrukkelijke toestemming hebben van Wilde & Guerra Property S.L.
Evenzo, om toegang te krijgen tot sommige van de diensten die Wilde & Guerra Property S.L. via de website aanbiedt, dient u een aantal persoonlijke gegevens te verstrekken. In overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, informeren wij u dat, door het invullen van de onderhavige formulieren, uw persoonsgegevens zullen worden opgenomen en verwerkt in de bestanden van Wilde & Guerra Property S.L om u onze diensten te kunnen verlenen en aanbieden, alsmede om u op de hoogte te kunnen stellen van verbeteringen van de website.

Wij informeren u tevens dat u te allen tijde de mogelijkheid heeft om uw recht op toegang, rectificatie, annulering, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens kosteloos uit te oefenen door een e-mail te sturen naar: susi@spainandproperty.com of naar het adres: C/ Pintor Sorolla, 4, Bajo , 46192 – Montserrat (Valencia).Compare listings

Vergelijken